สวัสดีค่ะ บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > Food Court System
Food Court System

   Food Court Prepaid Card System   

.. ระบบบัตรเงินสดศูนย์อาหาร ..

        ระบบบัตรเงินสดศูนย์อาหารได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในความต้องการของธุรกิจ เป็นผู้นำแนวคิดของ Food Court Prepaid System สมัยใหม่

        ระบบสามารถรองรับกิจกรรมทางการตลาดได้หลากหลาย สร้างแคมแปญได้หลายรูปแบบ การสร้าง loyalty กับลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า มีโมดูลรองรับ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า Food Court ขนาดใหญ่ ศูนย์ ราชการ และยังสามารถรองรับการขยายระบบศูนย์อาหาร ได้ในอนาคต

        ทางบริษัทอิออส การ์ด ได้ประสบความสำเร็จในการ Implement ระบบบริหารศูนย์อาหารชั้นนำในประเทศไทย อาทิ เช่น ศูนย์อาหารของในเครือ The Mall Group ทั้งหมด คือ ศูนย์การค้า The Mall, Paragon, EmPorium และ EmQuartier ที่เพิ่งจะเปิดใหม่ 

คุณสมบัติหลัก

 • ใช้เป็นบัตรแทนเงินสด หรือใช้บัตรเป็นเครดิตได้
 • มีวงเงินได้หลายวงเงิน ในบัตรใบเดียวกัน (บัตรเงินสดเท่านั้น)
 • สะสมคะแนนการเพิ่มมูลค่าในบัตร หรือจากการใช้จ่ายผ่านบัตรได้
 • ทำโปรโมชั่นส่วนลดได้ทั้งที่บัตรและร้านค้า
 • กำหนดโปรโมชั่นส่วนลดได้ล่วงหน้าทั้งการขายบัตรและส่วนลดร้านค้าได้ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้
 • กำหนดค่าเช่าและเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแต่ละร้านค้าได้
 • ตรวจสอบยอดเงินและยอดขายได้ทันที
 • สามารถใช้บัตรที่มีอยู่เดิมได้ เช่น บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรบาร์โค๊ด
 • เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตร
 • มีใบบันทึกการขาย จากการซื้อหรือเติมมูลค่าในบัตร เพื่อใช้ตรวจสอบ
 • เครื่องขายร้านค้าจอแสดงผลได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • รายการขายร้านค้าที่ทำรายการผิดพลาด สามารถยกเลิกได้ (Void)
 • เครื่องขายร้านค้ารองรับการทำงานแบบหลายร้านค้าต่อเครื่อง (Multi-Vendor)
 • เครื่องขายร้านค้าสามารถรองรับ Item สินค้าได้ถึง 400 รายการ ต่อเครื่อง
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลของ Remote Terminal กับ Server แบบ Triple DES ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ VISA, MASTER CARD ใช้