สวัสดีค่ะ บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด

ทางบริษัท มีประสบการณ์ มากกว่า 16 ปี ด้านการผลิตบัตรพลาสติกทุกประเภทรวมทั้งระบบที่ต้องนำบัตรพลาสติกมาใช้งาน  ที้งนี้บริษัท ยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกของ ZEBRA ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ZEBRA Card Specialist

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีระบบศูนย์อาหาร(Food Court System) จำหน่ายอีกด้วย และในปี พ.ศ. 2559 ทาง DNP ประเทศญี่ปุ่น ได้แต่งตั้งให้บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์รูป DNP (DNP Photo Printer) รายเดียวในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

Best Seller
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
New Arrival

เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 27 แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Call Center Service
02-105-4238