หน้าหลัก > DNP Drivers-Tools
DNP Drivers-Tools

DNP Drivers-Tools

 Download Driver ของเครื่องปริ้น DNP 

 Windows 10 

 

 MAC Driver : Download Driver ของ เครื่องพิมพ์ DNP ทุกรุ่น สำหรับ MAC 

Mac OS :  >>Click <<

 

 User Manual คู่มือการใช้งาน สำหรับ เครื่องพิมพ์ DNP แต่ละรุ่น 

 

 Software โปรแกรมการใช้งานต่างๆ จากทาง DNP 

 Hot Folder 

 

 Status App for RX1 and RX1HS v1.0 

    • MAC : รวมไว้พร้อมกับ Driver แล้ว สามารถตรวจสอบได้จาก Driver เลย

 

 Software โปรแกรมการใช้งาน Solutions ต่างๆ Photobooth, Event, Photo Printing Solutions 

DSLRbooth : for Windows and MAC คลิ๊ก<<

Hash Printer : for Windows and MAC คลิ๊ก<<

 

 LumaBooth App for iPad