สวัสดีค่ะ บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้บริการค่ะ
หน้าหลัก > Access Control System
Access Control System

   ASIS Access Control System   

.. ระบบควบคุมการเข้า-ออก ..

 

 

        จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมการเข้า-ออก ทางประตูต่างๆ ที่ทางสถานที่นั้นๆ ไม่ต้องการให้ใครผ่านเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถานที่นั้นก่อน จะมีแบบใช้รหัสผ่านเข้าหรือใช้บัตรทาบเข้า

        โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมีรหัสผ่านเข้าไป หรือมีบัตรที่จะใช้ในการทาบกับเครื่องอ่าน-บัตรผ่านเข้าไป หรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์ อนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เท่านั้น

        การทำงานของระบบนี้คือ การนำอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้าแบบต่างๆ เข้ามาต่อทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบัตรทาบ ในการควบคุมการเปิด-ปิด ประตูของสถานที่ต่างๆ และยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงาน โดยลงโปรแกรมซอฟแวร์ของเครื่องอ่านบัตรทาบยี่ห้อนั้นๆ เข้าไป ซึ่งจะสามารถควบคุมและจัดการระบบเปิด-ปิด ผ่านทางซอฟแวร์ได้อีกด้วย

        ในด้านคุณสมบัติของซอฟแวร์  ก็จะสามารถตั้งค่าการทำงานของเครื่องอ่านบัตรทาบได้, สามารถเพิ่มหรือลบข้อมูล  บัตรทาบผ่านเข้า-ออกได้, สามารถใส่ข้อมูลให้ผู้ถือบัตรแต่ละใบได้, สามารถกำหนดสิทธิ์การอนุญาตการใช้บัตรเข้าประตูสถานที่ได้, สามารถดูวันที่และเวลาของบัตรทาบหรือรหัสผ่านที่ใช้ผ่านเข้า-ออกได้, สามารถนำข้อมูลระบบมาทำเป็นระบบคิดเวลาการเข้างานและเลิกเวลางานของพนักงานได้  รวมถึงการนำข้อมูลที่ส่งออกเป็นแบบ  Text File  ไปใส่ในโปรแกรม  payroll  เพื่อคำนวณวันเวลาทำงาน  การขาด  การลา  การมาสาย และคำนวณค่าโอที (OT)  ในการคิดเงินเดือนให้พนักงาน