Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Technical Service

ทางบริษัท อิออส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการทั้งก่อนการขาย และหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสุงสุดในด้านการบริการ โดยทางบริษัทของเราได้รับการแต่งตั้งเป็น ตัวแทนศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์บัตรโดยตรงจาก Zebra (ZASP) โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจากทางบริษัท Zebra โดยตรง คอยให้คำปรึกษาและทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หรือในกรณีที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจเช็คและซ่อมให้จนใช้งานได้ตามปกติ โดยระหว่างการซ่อมทางบริษัทฯ จะจัดส่งเครื่องพิมพ์ไปทดแทน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
        - ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด หรือเสียหายให้ท่านติดต่อกับบริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นทางโทรศัพท์
        - ในกรณีที่แก้ไขทางโทรศัพท์ไม่ได้ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปยังหน่วยงานที่แจ้งภายใน 24 ช.ม. ทำงาน

 

นอกจากนี้ เรายังมีจุดบริการครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ 12 จุดบริการ ซึ่งคอยทำงานบริการหลังการขายให้คุณสบายใจที่ได้เลือกซื้อเครื่องพิมพ์บัตรจาก บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี

 

1. กรุงเทพ

2. เชียงใหม่

3. อุตรดิตถ์

4. นครสวรรค์

5. นครราชสีมา

6. มหาสารคาม

7. อุดรธานี

8. อุบลราชธานี

9. จันทบุรี

10. ราชบุรี

11. สุราษฎร์ธานี

12. สงขลา